ที่สถาบัน Greg Norman Champions Golf Academy นักเรียนกีฬาแต่ละคนทั้งสมัครเล่นและอาชีพจะได้รับคำสอนที่ยอดเยี่ยมจากผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง โปรแกรมฝึกสอนกอล์ฟที่ปรับเฉพาะจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวผ่านทักษะเทคนิคการเล่นกอล์ฟ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และกลยุทธ์ด้านสภาพทางจิตใจ

เลือกผู้ฝึกสอนตามประวัติ: