โรงเรียนฝึกสอนกอล์ฟสำหรับผู้ใหญ่ อัตราค่าสอน

โรงเรียนฝึกสอนกอล์ฟสำหรับผู้ใหญ่ของ Greg Norman Champions Golf Academy มีอัตราค่าสอนดังนี้

คอร์สพรีเมี่ยม 3 วัน 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
คอร์ส 3 วัน (ไม่รวมออกรอบ) 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
คอร์สพรีเมี่ยม 2 วัน (รวมออกรอบ) 1,150 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
คอร์ส 2 วัน (ไม่รวมออกรอบ) 850 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
คอร์ส 1 วัน 600 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
ออกรอบ 9 หลุม 400 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้
คอร์สฝึกสอนส่วนตัวแบบคิดเป็นรายชั่วโมง 200 ดอลลาร์สหรัฐ จองตอนนี้