โปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมในรายการแข่งขัน

โปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมในรายการแข่งขันของ Greg Norman Champions Golf Academy จะให้การฝึกและเครื่องมือที่จำเป็นแก่นักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ PGA, LPGA, Web.com, eGolf Tour และรายการอื่น ๆ เพื่อการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงและระหว่างฤดูกาลแข่งขัน

GNCGA ทำงานร่วมกับนักกอล์ฟเพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกส่วนตัวที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อบ่งชี้อุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถ และประเมินหาการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องปรับเพื่อยกระดับความสามารถ การบรรลุผลสำเร็จ และความก้าวหน้าในการแข่งขัน

สภาพจิตใจสามารถส่งผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาตลอดจนผลการแข่งขัน เพื่อจัดการกับส่วนที่สำคัญต่อการแข่งขันนี้ นักกีฬามากมายต่างหันไปฝึกสภาพจิตใจโดยอาศัยศาสตร์จิตวิทยาการกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตน การทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาการกีฬาสามารถช่วยคุณเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน จัดการอารมณ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ ยกระดับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเอาจริงเอาจัง เพิ่มความสุขในการเล่นกีฬา เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง พัฒนาการตอบสนองต่อสิ่งไม่พึงประสงค์ และหลีกเลี่ยงอาการเหนื่อยล้าจากการเล่นกีฬา