โปรแกรมเต็มเวลา ด้านวิชาการ

Risen Christ:

Risen Christ (RCLS) คือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับชาติ (NLSA) และเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง SEVIS ที่สามารถออกแบบฟอร์ม I-20 สำหรับนำไปใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน RCLS นำเสนอการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทางวิชาการนับตั้งแต่ปี 1976 ห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่มากและหลากหลายวัยช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในระดับของตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ในแบบที่เหมาะกับตนเองมากยิ่งขึ้น โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายของ RCLS มีการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น และช่วยให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ตลอดจนเลือกเส้นทางอาชีพผ่านการฝึกงานและโครงการเรียนรู้ผ่านการบริการที่มีความหมาย RCLS นำเสนอโรงเรียนผ่านดาวเทียมในวิทยาเขตของ GNCGA โรงเรียนมัธยมต้นแบบมีที่พักของ GNCGA และโปรแกรมกอล์ฟระดับมัธยมปลายมีการทำงานร่วมกับองค์การบริหารและคณาจารย์ของ RCLS ในการส่งมอบประสบการณ์การเรียนระดับมัธยมปลายคุณภาพสูงแก่นักเรียนของเรา


โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language: ESL):

แผนกภาษาอังกฤษได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติในบรรยากาศทางวิชาการ วิชาชีพและสังคม GNCGA มีผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ในห้องเรียนที่ให้ผลคุ้มค่าและสนุกสนานให้กับนักเรียนของเรา การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของเราทำให้นักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายในชุมชนและในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนจะพบว่าการเรียนการสอนที่ Greg Norman Champions Golf Academy และแผนกภาษาอังกฤษของ Risen Christ จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบความสำเร็จ