โปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

รายการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้จะพร้อมให้บริการแก่นักเรียนโปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ Greg Norman Champions Golf Academy

 • ที่พัก
 • อาหาร
 • รถรับ-ส่ง
 • การฝึกกอล์ฟทั่วไป
 • การฝึกสมรรถภาพทางกายและโภชนาการ
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย
 • ไม้กอล์ฟครบชุด (นักเรียนแบบเรียนทั้งปี)
 • ไม้พัตส่วนตัว (นักเรียนแบบเรียนทั้งปี)
 • จิถุงกอล์ฟส่วนตัว
 • ลูกกอล์ฟ 4 โหล, ที่ตั้งลูก, หมวก 6 ใบ, เสื้อเชิ้ต 8 ตัว, และเสื้อคลุม 4 ตัว
 • ความช่วยเหลือในระหว่างการแข่งขัน
 • การประเมินทางเทคนิค