ค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

รายการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้จะพร้อมให้บริการแก่นักเรียนค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนของ Greg Norman Champions Golf Academy

  • ที่พัก 6 คืน (7 คืนหากพักหลายสัปดาห์)
  • เรียนและฝึกกอล์ฟ 5 วัน (จันทร์ถึงศุกร์)
  • โปรแกรมฝึกสมรรถภาพ
  • การวิเคราะห์ด้วยวิดีโอ V-1
  • รถรับ-ส่ง
  • อาหาร (สำหรันนักเรียนอยู่ประจำ และอาหารเที่ยงสำหรับนักเรียนที่ไม่อยู่ประจำ)
  • ถุงกอล์ฟส่วนตัว (สำหรับผู้ที่เรียนมากกว่า 2 สัปดาห์)

*นันักเรียนที่เข้าค่ายภาคฤดูร้อนมากกว่า 1 สัปดาห์จะได้รับที่พักในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์