โปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โปรแกรมนี้เริ่มต้นในเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม

ไฮไลท์ของโปรแกรม

  • ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการเล่นกอล์ฟในระดับวิทยาลัยและในระดับที่สูงขึ้น

  • ให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 ปีขึ้นไปมีเวลาเพิ่มขึ้น 1 ปี เพื่อปรับปรุงเกมการเล่นกอล์ฟของตน เพื่อจบการเรียนในระดับวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลาหนึ่งปีที่มีสิทธิเรียน

  • ประกอบด้วยการฝึกที่เข้มข้น 10 เดือนที่มุ่งเน้นการเรียนกอล์ฟ มากกว่า 39 ชม.ต่อสัปดาห์ จิตวิทยาการกีฬา และการฝึกสมรรถภาพทางกายการเน้นพิเศษจะมุ่งไปที่การเปลี่ยนสู่ระดับวิทยาลัย

  • ด้วยระบบการสอนที่โดดเด่นที่ เกร็ก นอร์แมน ได้พัฒนาด้วยประสบการณ์ในการครองตำแหน่งหมายเลข 1 ของโลกเป็นเวลาถึง 331 สัปดาห์ติดต่อกัน ทำให้ GNCGA สามารถจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้นทั้งนอกและในสนามกอล์ฟ