โรงเรียนฝึกสอนกอล์ฟสำหรับผู้ใหญ่ แพ็คเกจ

แพ็คเกจต่อไปนี้พร้อมให้บริการแก่นักเรียนของโรงเรียนฝึกสอนกอล์ฟสำหรับผู้ใหญ่ของ Greg Norman Champions Golf Academy

 • เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. โดยจะครอบคลุมการตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การตีลูกยาว และการตีข้ามบังเกอร์
 • อาหารเที่ยงทุกวัน
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
 • พาออกรอบ 9 หลุม จำนวน 2 รอบ ที่สนามแบร์ฟุต รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ กับผู้ฝึกสอนจาก GNCGA
 • พาออกรอบ 18 หลุม ที่สนามแบร์ฟุต รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ
ดู ราคา
 • เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. โดยจะครอบคลุมการตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การตีลูกยาว และการตีข้ามบังเกอร์
 • อาหารเที่ยงทุกวัน
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
ดู ราคา
 • เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. โดยจะครอบคลุมการตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การตีลูกยาว และการตีข้ามบังเกอร์
 • อาหารเที่ยงทุกวัน
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
 • พาออกรอบ 9 หลุ่ม หนึ่งรอบที่สนามแบร์ฟุต รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ กับผู้ฝึกสอนจาก GNCGA
 • พาออกรอบ 18 หลุม หนึ่งรอบที่สนามแบร์ฟุต รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ
ดู ราคา
 • เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. โดยจะครอบคลุมการตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การตีลูกยาว และการตีข้ามบังเกอร์
 • อาหารเที่ยงทุกวัน
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
ดู ราคา
 • เรียนตั้งแต่เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น. โดยจะครอบคลุมการตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การตีลูกยาว และการตีข้ามบังเกอร์
 • อาหารเที่ยง
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
ดู ราคา
 • พาออกรอบ 9 หลุม ที่สนามแบร์ฟุต รีสอร์ต แอนด์ กอล์ฟ กับผู้ฝึกสอนจาก GNCGA
 • การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์/วิดีโอ V-1 พร้อมดีวีดีส่วนตัว
ดู ราคา
 • นอกจากนี้ยังมีคอร์สฝึกสอนส่วนตัวแบบคิดเป็นรายชั่วโมงให้บริการ
ดู ราคา
 • มีเซสชั่นการฝึกสมรรถภาพทางกายส่วนตัวเพื่อการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการ ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม