โปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตารางเวลาในหนึ่งวัน

ตารางเวลาในวันธรรมดาของนักเรียนโปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ Greg Norman Champions Golf Academy

09:00 น. -10:00 น. ฝึกสมรรถภาพ
10:00 น. - 12:00 น. ฝึกกอล์ฟ
12:00 น. - 13:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. - 17:30 น. ฝึกกอล์ฟ

*นักเรียนรอบวันเสาร์ จะฝึกตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น.

*ฝึกมากกว่า 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์