ค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน ตารางเวลาในหนึ่งวัน

ตารางเวลาในวันธรรมดาของนักเรียนค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนของ Greg Norman Champions Golf Academy

07:30 น. ตื่นนอน
07:30 น. - 08:40 น. อาหารเช้า
09:00 น. - 09:45 น. ฝึกสมรรถภาพ
09:45 น. - 12:00 น. ฝึกกอล์ฟ
12:00 น. - 13:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. - 17:00 น. ฝึกกอล์ฟ

*นักเรียนจะได้ฝึกตามคอร์สกอล์ฟทั้งสี่จากผู้ออกแบบคอร์ส นักเรียนจะได้ออกรอบ 9 หลุมสามวัน ออกรอบ 18 หลุมหนึ่งวัน และเรียนเต็มวันในวันอื่น ๆ