โปรแกรมเต็มเวลา ตารางเวลาในหนึ่งวัน

ตารางเวลาในวันธรรมดาของนักเรียนโปรแกรมเต็มเวลาของ Greg Norman Champions Golf Academy

6:15 น. ตื่นนอน
7:30 น. -10:30 น. เรียนที่ GNCGA
10:30 น. - 11:30 น. ฝึกสมรรถภาพ
11:30 น. - 12:00 น. ฝึกกอล์ฟ
12:00 น. - 13:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. - 17:30 น. ฝึกกอล์ฟ

*นักเรียนรอบวันเสาร์ไม่มีเรียน แต่มีฝึกตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น.

*ฝึกมากกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์