โปรแกรมเต็มเวลา อัตราค่าเรียน

อัอัตราค่าเรียนสำหรับโปรแกรมเต็มเวลาของสถาบัน Greg Norman Champions Golf Academy มีดังนี้:

แบบอยู่ประจำ (รวมอาหารและรถรับ-ส่ง)

ทั้งปี 52,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 30,500 ดอลลาร์สหรัฐ

แบบไม่อยู่ประจำ

ทั้งปี 45,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 21,950 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 26,850 ดอลลาร์สหรัฐ

โรงเรียนเอกชน Risen Christ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) 850 ดอลลาร์สหรัฐ
*ESL เป็นโปรแกรม 3 สัปดาห์

* นักเรียนที่กลับมาเรียน ในโปรแกรมนี้จะได้รับส่วนลด 10%