ค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน เริ่มในวันที่ 23 พฤษภาคม 2016 และดำเนินต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2016

ไฮไลท์ของโปรแกรม

  • โปรแกรมจัดขึ้นสำหรับเยาวชนชายและหญิงอายุตั้งแต่ 8-21 ปี

  • ค่ค่ายเหล่านี้จะให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับโปรแกรมการฝึกเดียวกับนักเรียนโปรแกรมเต็มเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลังสำเร็จการศึกษาของเรา

  • โปรแกรมที่จัดเตรียมเฉพาะนี้มุ่งเน้นที่การตีเต็มวงสวิง การตีลูกสั้น การจัดการสนามกอล์ฟ สมรรถภาพทางกาย และพื้นฐานที่จะติดตัวผู้เข้าร่วมตลอดชีวิต

  • อัตราค่าเรียนประกอบด้วยที่พัก 6 คืน, การฝึกกอล์ฟ 5 วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รวมเวลา มากกว่า 31 ชม., โปรแกรมฝึกสมรรถภาพส่วนตัว, Trackman และการวิเคราะห์ด้วยวิดีโอ V-1 , รถรับ-ส่ง อาหารทุกมื้อสำหรับนักเรียนแบบอยู่ประจำ ส่วนนักเรียนแบบไม่อยู่ประจำจะมีเฉพาะอาหารเที่ยง