ค่ายฝึกสอนกอล์ฟภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนอัตราค่าเรียน

ค่าเรียนจะประกอบด้วยค่าที่พัก 6 คืน (7 คืนหากพักหลายสัปดาห์) เรียนและฝึกกอล์ฟ 5 วัน (จันทร์ถึงศุกร์) โปรแกรมฝึกสมรรถภาพส่วนตัว การวิเคราะห์ด้วยวิดีโอ V-1 รถรับ-ส่ง ถุงกอล์ฟส่วนตัว และอาหารสำหรับนักเรียนประจำ

แบบอยู่ประจำ (มีอาหาร รถรับ-ส่งและที่พัก) 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ
แบบไม่อยู่ประจำ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) 850 ดอลลาร์สหรัฐ
*ESL เป็นโปรแกรม 3 สัปดาห์

*ลงทะเบียนพร้อมรับถุงกอล์ฟส่วนตัวที่มีชื่อและปีที่สำเร็จการศึกษาของนักเรียน

*นักเรียนที่เข้าเรียนในโปรแกรมนี้มากกว่า 1 สัปดาห์จะได้รับส่วนลด 10% ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป