โปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อัตราค่าเรียน

อัอัตราค่าเรียนสำหรับโปรแกรมหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถาบัน Greg Norman Champions Golf Academy มีดังนี้:

แบบอยู่ประจำ (มีอาหาร รถรับ-ส่งและที่พัก)

ทั้งปี 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 27,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 33,975 ดอลลาร์สหรัฐ

แบบอยู่ประจำ-ปรับได้ (มีเฉพาะที่พัก)

ทั้งปี 51,400 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 24,650 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 30,150 ดอลลาร์สหรัฐ

แบบไม่อยู่ประจำ

ทั้งปี 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 23,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 28,150 ดอลลาร์สหรัฐ

โปรแกรมแบบรายเดือน

แบบอยู่ประจำ 6,500 ดอลลาร์สหรัฐ
แบบอยู่ประจำ-ปรับได้ 5,760 ดอลลาร์สหรัฐ
แบบไม่อยู่ประจำ 5,380 ดอลลาร์สหรัฐ

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)
*ESL เป็นโปรแกรม 3 สัปดาห์ 850 ดอลลาร์สหรัฐ

*นักเรียนที่เข้าเรียนในโปรแกรมนี้มากกว่า 1 สัปดาห์จะได้รับส่วนลด 10% ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป